domingo, 7 de octubre de 2012

MARMELADA DE FIGO

    MERMELADA DE HIGO

    Xa dicía eu que a época das marmeladas non rematara aínda e quedábame por experimentar a marmelada de figo.
    Teño tamén que confesarvos que conto coa axuda dunha panificadora para facer as marmeladas, pero de tanto uso tiven que facerlle un "apaño" pois as pas de amasado xa estaban pasadas de tanto traballar.  Pronto haberá que darlle o retiro e pensar en substituíla.  Mentres seguiremos adiante coa marmelada.
  • 1 kg de figo (despois de limpo)
  • 400 gr de azucre
  • 1/2 limón
    O primeiro paso consiste en abrir os figos e aproveitar a súa carne ata chegar a un quilo dela.  Engadimos despois o azucre e o medio limón limpo sen peles nin pebidas.  Se a facemos de maneira tradicional é mellor deixala repousar unhas horas ata que empece a soltar líquido e formar unha especie de xarope co azucre.  Despois poñémola ao lume e deixamos cocer uns 45 minutos para envasar despois.
    A vantaxe da panificadora é que non é preciso deixar repousar o figo e tampouco teremos que estar removendo continuamente; as pas de amasado encargaranse de facelo.
    Ya decía yo que la época de las mermeladas no había acabado aún y me quedaba experimentar la mermelada de higo.
    Tengo también que confesaros que cuento con la ayuda de una panificadora para hacer las mermeladas, pero de tanto uso tuve que hacerlo un "apaño" pues las palas de amasado ya estaban pasadas de tanto trabajar.  Pronto habrá que darla el retiro y pensar en sustituirla.  Mientras seguiremos adelante con la mermelada.
  • 1 kg de higo (después de limpio)
  • 400 gr de azúcar
  • 1/2 limón
    El primer paso consiste en abrir los higos y aprovechar su carne hasta llegar a un kilo de ella.  Añadimos después el azúcar y el medio limón limpio sin pieles ni pepitas.  Si la hacemos de manera tradicional es mejor dejarla reposar unas horas hasta que empiece a soltar líquido y formar una especie de almíbar con el azúcar.  Después la ponemos al fuego y dejamos cocer unos 45 minutos para envasar después.
    La ventaja de la panificadora es que no es necesario dejar reposar el higo y tampoco tendremos que estar removiendo continuamente;  las palas de amasado se encargarán de hacerlo. 
   

No hay comentarios:

Publicar un comentario